Pigiausias energetinis sertifikatas visoje Lietuvoje. Atliekame gyvenamųjų namų, butų bei kitų patalpų sertifikavim . KAINĄ NUSTATYK PATS!

Procedūra

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo tvarka:

Tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.
1. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra prasideda nuo prašymo sertifikuoti pastatą priėmimo. Automatine prašymo forma galima užpildyti elektroniniu budu, paspaudus šią nuoroda.
2. Pasirašoma sutartis tarp užsakovo ir kliento.
3. Pastato apžiūra. Duomenų apie pastato būklę surinkimas.
4. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
5. Energinio naudingumo skaičiavimas, duomenų pateikimas užsakovui.
6. Sertifikato išdavimas. Buto sertifikatas išduodamas per 3 valandas, namo per 8 darbo valandas. Į kitus miestus sertifikatas siunčiamas registruotu paštu.
Remiantis patvirtintu pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto Darbo reglamentu, gauti prašymai atlikti pastato sertifikavimą privalo būti registruojami ir saugomi 5 metus nuo sertifikato galiojimo pabaigos.

Nuorodos

  1. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” patvirtinimo” pakeitimo.
  2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo.
  3. Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas” patvirtinimo” pakeitimo.
  4. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” patvirtinimo.
  5. Dėl statybos techninio reglamento str 1.11.01:2010 “Statybos užbaigimas” patvirtinimo.
  6. Statybos įstatymas.
  7. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka” patvirtinimo.