Pigiausias energetinis sertifikatas visoje Lietuvoje. Atliekame gyvenamųjų namų, butų bei kitų patalpų sertifikavim . KAINĄ NUSTATYK PATS!

Energetinis Auditas

Pastatų energiniai auditai. Kas tai?

Energinis pastato auditas – procesas, kurio metu įvertinama energijos statinyje naudojimo būklė. Kvalifikuoti UAB „Sostinės projektai“ specialistai tiksliai apskaičiuoja, kiek efektyviai patalpose išnaudojama elektros, šilumos ir kitokia energija. Toks vertinimas atliekamas viešosios paskirties statiniuose – gamyklose, mokyklose, gyvenamuosiuose namuose ir panašiai.

Pastatų energinis auditas atliekamas vadovaujantis teisiniu reglamentu. Po apskaičiavimų pateikiamos oficialios išvados. Jose nurodoma ne tik statinių energijos naudojimo būklė ir kaina, bet ir patikimos, racionalios rekomendacijos, kaip išnaudoti esamus išteklius optimaliai.

Kam reikalingi tokie auditai?

Energinį pastato auditą verta rinktis tuomet, kai:

Planuojama pastato renovacija ir siekiama gauti finansavimą iš valstybinių arba Europos Sąjungos fondų.

  • Siekiama įvertinti renovacijos rezultatus (tokiu atveju auditas atliekamas prieš ir po renovacijos).
  • Norima sužinoti pastato techninę, inžinerinių sistemų būklę.
  • Siekiama išnaudoti energijos sąnaudų mažinimo galimybes.

Energinį pastato auditą atlieka patyrę ekspertai, kurių kvalifikaciją įrodo juridinės galios turintys atestatai. „Sostinės projektų“ komanda tiksliai, išsamiai ir operatyviai įvertina visuomeninės paskirties statinių energinę būklę. Po audito pateikiami duomenys apie:

Bendras energijos sąnaudas ir išlaidas.

  • Šilumos nuostolius, lemiamus netinkamų patalpos atitvarų (sienų, stogų).
  • Pastato konstrukcijos pažeidimus.

Energinio pastato audito ataskaitoje taip pat pateikiamos specialistų rekomendacijos. Pasinaudojus jomis galima ženkliai sumažinti šildymo ir kitas energijos naudojimo sąnaudas. Komercinės paskirties statinių savininkams tokie duomenys leidžia įgyti konkurencinio pranašumo, lėšas skirti kitų sričių gerinimui. Gyvenamųjų namų savininkai gali sumažinti išlaidas, išlaikydami patalpų komfortą.

Siekiate išnaudoti pastato energiją optimaliai? Susisiekite  su patikima UAB „Sostinės projektai“ komanda ir sužinokite apie racionalias sąnaudų mažinimo galimybes.